Lyttevenn

Lyttevenn-prosjektet er et samarbeid mellom Frivilligsentralene og skolene. Opplegget går ut på at elevene møtes en til en med en voksen. Eleven leser høyt for lyttevennen, og så diskuterer de innholdet i teksten etterpå. Vi er nå i gang på alle tre skolene, Bjelland, Laudal og Øyslebø.

Aktiviteten ble avsluttet våren 2020 pga corona-restriksjonene i skolene, og har ikke kommet igang igjen siden.

2022 © Marnardal frivilligsentral